ZALCOM

Macrologic (Xpertis) Kadry i Płace

Dyrektorzy Personalni uczestniczą w realizacji strategii firmy. Stawiane przed nimi cele to zatrudnianie najlepszych kandydatów do pracy, zwiększanie wydajności pracowników poprzez motywowanie i szkolenie, efektywne zarządzanie czasem pracy i zmniejszanie kosztów zatrudnienia. Wspieramy Dyrektorów Personalnych w realizacji tych celów. Dzielimy się wiedzą z zakresu HR i doświadczeniem nabytym we współpracy z firmami z różnych branż i specyficznej polityce zarządzania zasobami ludzkimi. Doradzamy w zakresie zmian organizacyjnych oraz wskazujemy taki sposób wykorzystania zaawansowanych technologii w organizacji, aby wspierały działania prowadzące do osiągnięcia założonych celów. Rozwiązania HR tworzymy z myślą o przedsiębiorstwach i instytucjach poszukujących narzędzi wspomagających nowoczesną politykę personalną oraz usprawniających działania kadrowe i płacowe.

Z wykorzystaniem takich rozwiązań, nasi klienci realizują między innymi:

  • Rozwój kadr zgodny z założeniami strategicznymi przedsiębiorstwa
  • Budżetowanie i kontrola kosztów płacowych
  • Efektywne zarządzanie czasem pracy z jednoczesną kontrolą stanu rzeczywistego
  • Planowanie działań firmy z wykorzystaniem wiedzy eksperckiej pracowników
  • Ocenę skuteczności szkoleń i kontrolę ich kosztów
  • Prognozowanie skutków planowanych zmian organizacyjnych
  • Prowadzenie działań kadrowo-płacowych z dostępnością do danych dla pracowników i ich przełożonych.

Rozwiązanie poświęcone zarządzaniu personelem jest jednym z najpopularniejszych spośród oferowanych przez firmę Macrologic. Wygrana w konkursie Złoty Bit 2005 potwierdza zalety rozwiązania. Według badania przeprowadzonego przez IDC – rozwiązania firmy Macrologic znajdują się w pierwszej piątce wśród najpopularniejszych rozwiązań dla przedsiębiorstw średniej wielkości. Oferowane rozwiązanie jest w pełni zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi, a aktualizacje wersji są oferowane tuż po zmianie przepisów.