ZALCOM

Macrologic (Xpertis) Logistyka

Zarówno przedsiębiorstwa produkcyjne jak i handlowe powinny działać tak, aby obsługa ich klientów była sprawna i bezbłędna. Oznacza to, że zamawiane towary powinny być dostępne w czasie wymaganym przez zamawiających, po cenach konkurencyjnych w porównaniu z innymi ofertami, a czynności magazynowe powinny być wolne od papierowej, generującej błędy ewidencji. Realizacja tych wymagań stawianych przez rynek to przede wszystkim organizacja działów zaopatrzenia, sprzedaży i realizacji zamówień oraz pozostałych czynności magazynowych. Wspomagamy, więc menadżerów w sprawnej realizacji zadań związanych z obsługą klientów. Rozwiązania Macrologic to więcej niż zwykłe ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych.

Wsparcie działań logistycznych ułatwia naszym klientom realizację następujących zadań:

  • Efektywne zarządzanie powierzchnią magazynową
  • Utrzymywanie stanów magazynowych na zakładanym poziomie
  • Planowanie zakupów towarów i prognozowanie sprzedaży
  • Optymalizowanie dostaw i środków transportu
  • Niezawodna wymiana dokumentów (Electronic Data Interchange)
  • Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi
  • Zarządzanie dokumentami magazynowymi i synchronizację z działaniami sprzedaży i księgowości.

Dzięki temu zostaje poprawiony wskaźnik realizacji zamówień i terminowości dostaw. Powierzchnie magazynowe wykorzystane są efektywniej dzięki synchronizacji zakupów z zamówieniami, na podstawie prognoz sprzedaży. Możliwa jest obsługa większej ilości klientów, z jednoczesnym utrzymaniem kosztów administracyjnych.

Procesy logistyczne realizowane są odmiennie w zależności od branży i kanałów dystrybucji. Jednak najważniejsze jest, aby zastosowane były w tym obszarze zarządzania, nowoczesne technologie i rozwiązania informatyczne. Jako doświadczony dostawca tych rozwiązań pomagamy w organizacji procesów logistycznych z wykorzystaniem informatyki, a pomiary efektów takich projektów pozwalają ocenić szybkość zwrotu z inwestycji i wymierne korzyści osiągane w kolejnych latach.