ZALCOM

macrologic-erp-xpertis-podreczniki

Oprogramowanie Macrologic ERP Xpertis (client)Oprogramowanie Macrologic ERP (Xpertis, Merit): Macrologic ERP (Xpertis) – Client 12.41 Java SE Runtime Environment 7u80 (32-bit) Macrologic ERP (Xpertis) – Client 19.22 (12.51) Macrologic ERP (Xpertis) – Client 20.32 (20.42)

macrologic-erp-gospodarka-remontowa

Macrologic (Xpertis) Gospodarka remontowa Celem rozwiązania Xpertis Gospodarka remontowa jest ułatwienie Państwu utrzymania maszyn i urządzeń oraz innych środków trwałych w należytym stanie technicznym i stałej gotowości do pracy. Zapewnienie odpowiedniego poziomu niezawodności w ogromnym stopniu wpływa na pozycję firmy na rynku. Jakość działania sprzętu to nie tylko nieprzerwana produkcja ale także niski poziom braków. Brak opóźnień w dostawach to rosnąca baza odbiorców i brak kosztów spowodowanych opóźnieniami […]

macrologic-erp-projekty

Macrologic (Xpertis) Projekty Harmonogramy i budżety, rezerwacje zasobów, wybór podwykonawców, odbiory prac i rozliczenia oraz szeroko pojęta analiza przeprowadzonych projektów to wiele zadań które należy wykonać aby skutecznie zakończyć projekt. Zadaniem Szefa Projektu jest dopilnowanie wszystkich tych aspektów tak aby w końcowej fazie zrealizowane przedsięwzięcie było sukcesem finansowym i operacyjnym. Z wykorzystaniem Xpertisa, a więc oprogramowania oraz usług doradczych, pomagamy kontrolować wszystkie elementy projektów. Pomagamy w zwiększaniu […]

macrologic-erp-produkcja

Macrologic (Xpertis) Produkcja W zależności od branży i specyfiki działania przedsiębiorstwa produkcyjne różnią się miedzy sobą sposobem zarządzania procesami operacyjnymi. Jednak w przypadku każdej z tych działalności podstawowym celem jest posiadanie oferty konkurencyjnej na rynku. Menadżerom odpowiedzialnym za procesy produkcyjne pomagamy osiągnąć ten cel poprzez ograniczenie kosztów wynikających z zakupu i magazynowania surowców i towarów […]

macrologic-erp-logistyka

Macrologic (Xpertis) Logistyka Zarówno przedsiębiorstwa produkcyjne jak i handlowe powinny działać tak, aby obsługa ich klientów była sprawna i bezbłędna. Oznacza to, że zamawiane towary powinny być dostępne w czasie wymaganym przez zamawiających, po cenach konkurencyjnych w porównaniu z innymi ofertami, a czynności magazynowe powinny być wolne od papierowej, generującej błędy ewidencji. Realizacja tych wymagań […]

macrologic-erp-kadry-i-place

Macrologic (Xpertis) Kadry i Płace Dyrektorzy Personalni uczestniczą w realizacji strategii firmy. Stawiane przed nimi cele to zatrudnianie najlepszych kandydatów do pracy, zwiększanie wydajności pracowników poprzez motywowanie i szkolenie, efektywne zarządzanie czasem pracy i zmniejszanie kosztów zatrudnienia. Wspieramy Dyrektorów Personalnych w realizacji tych celów. Dzielimy się wiedzą z zakresu HR i doświadczeniem nabytym we współpracy […]

macrologic-erp-bankowosc-elektroniczna

Macrologic ERP Wdrożenia systemów Macrologic ERP Oprogramowanie Macrologic ERP  to kompleksowe rozwiązanie dla każdego przedsiębiorstwa. Na system składa się wiele modułów, obszarów działalności : Bankowość elektroniczna, Finanse i Księgowość, Kadry i Płace, Kasa, Środki trwałe, Logistyka, Produkcja, Projekty, Gospodarka remontowa. Ich odpowiedni dobór i właściwe wdrożenie zapewni firmie sprawne funkcjonowanie co przełoży się na jej szybki rozwój. […]

Macrologic (Xpertis) Finanse i Księgowość

Macrologic (Xpertis) Finanse i Księgowość Jaka jest bieżąca sytuacja przedsiębiorstwa? Jak radzą sobie spółki zależne? Czy zaplanowany wynik finansowy zostanie wypracowany? W jaki sposób kolejna inwestycja wpłynie na płynność finansową przedsiębiorstwa? Jak zmniejszyć czas oczekiwania na realizację płatności? Gdzie koszty przekraczają zaplanowane budżety? Od lat wspieramy menadżerów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pomagamy śledzić sytuację finansową, usprawniamy […]